Museum Østjylland signaturfortællinger

Et museum, tre købstæder, 15.000 års historie. 

Viden, oplevelse og eftertanke er de tre mærkater, Museum Østjylland klæber på sin formidling. I museets afdelinger i Randers, Ebeltoft og Grenaa kan man opleve nogle af Midtjyllands mest spektakulære kulturhistoriske udstillinger fyldt med viden om tro, overtro og mystik. Oplev vikingetidens runestene i Randers, gå inden for i jættestuen fra stenalderen i udstillingerne i Grenaa eller bliv forundret over og forført af den magiske stemning i den helt unikke Siamesisk Samling i Ebeltoft. Museum Østjylland er også Det Gamle Rådhus i Ebeltoft, Håndværksmuseet i Randers og Farvergården i Ebeltoft.

Tustrup. Kult og begravelse i stenalderen

Det danske landskab rummer stadig rester af flere tusinde stengrave fra bondestenalderen. Men ingen andre steder i Danmark finder man et anlæg som det, der ligger fantastisk naturskønt ved Tustrup. Her er der bevaret både to mindre dysser og en jættestue, der en af de største i Jylland, og som man kan komme ind i. Som noget helt specielt ligger stengravene i en halvcirkel om et kultsted, hvor man har udført ritualer ved de begravelser, der forgik i jættestuen og dysserne for 5200 år siden.

Stenvad. Stendyssen fra pengesedlen

Oprindelig har der været måske 40.000 store stengrave i Danmark. De blev alle opført fra 3500 til 3100 f.v.t. I dag findes kun synlige rester af ca. 2400 bevaret. Stendyssen ved Stenvad vil af mange blive opfattet som den helt klassiske stendysse fra bondestenalderen – ikke mindst, fordi den var afbildet på bagsiden af den danske 50 krone-seddel frem til 1970. Dyssen står i dag helt fritlagt, så man kan se stenene, gravkammeret er lavet af. Men sådan har den ikke altid set ud. Dyssen har oprindelig bestået af to gravkamre placeret i en høj omgivet af sten.

Poskær Stenhus. Danmarks største runddysse er en tvilling

Poskær Stenhus fra omkring 3300 f.v.t er Danmarks største runddysse og en af de mest kendte og flotteste storstensgrave fra bondestenalderen. Runddyssen har en fantastisk beliggenhed mellem Agri og Knebel på Mols. Den store dæksten over dyssens gravkammer, som anslås at veje 15 tons, er halvdelen af en sten, som stenalderens bønder har flækket. Den anden halvdel, som vejer 19 tons, er brugt som dæksten ved Grovlegård-dyssen to kilometer fra Poskær. I området ligger også 24 andre fredede dysser.

Thorsø Høje. Bronzealderhøje i flok

Thorsø Høje ved lidt nordvest for Grenaa emmer af bronzealderens mystik. Ni høje med begravelser fra perioden 1700 – 1200 f.v.t. ligger på en meget markant bakketop, hvorfra der er vid udsigt over Kattegat. Otte af højene er runde, mens den sidste er en langhøj. På grund af formen bærer den navnet Melsækken. Højene, der er en del af en oprindelig gruppe høje på mindst 25-30 stykker, giver en tydelig fornemmelse af, hvor tæt gravhøjene lå, og hvor meget de prægede landskabet i bronzealderen. Fund fra udgravninger i nogle af de forsvundne gravhøje er i Museum Østjyllands samling.

Stabelhøje. Højt til vejrs i bronzealderen

Stabelhøje ved Agri i Nationalpark Mols Bjerge er nogle af de flotteste gravhøje fra ældre bronzealder (1800-1000 f.v.t). Deres beliggenhed på toppen af to tvillingehøje i mere end 130 meters højde gør samtidig, at der er en af Danmarks bedste udsigter fra højene. Aarhusbugten, Ebeltoft Vig og Mols Bjerge folder sig ud for øjnene af en, når man står på toppen af den. Der er aldrig foretaget arkæologiske undersøgelser i højene, men det må formodes, at de indeholder en række grave fra en længere periode.

Del denne side

Museum Østjylland