Naturområde omkring Anholt Fyr

Plantelivet

Denne, vores mest isolerede ø, skulle man tro var meget fattig på planter. Det har vist sig, at der tværtimod er op mod 500 forskellige slags planter. De fleste af arterne lever temmelig skjult og store arealer er dækket af kun få plantearter. Meget af Ørkenen er dækket af græsset sandskæg, revling, hedelyng og visse steder gråris (krybende pil). Et par steder i Ørkenen har grårisene dannet specielle klitformationer. Disse er opstået ved at sandet er føget sammen om grårisene og der derved er dannet en lille høj. Dette fænomen, som ikke kendes andre steder, kaldes fra gammel tid ”palmer”.

Sælerne

Ved Anholt Fyr er der et observationshus, ”Sælspotten”, med en stærk kikkert, så man kan følge sælerne på nært hold. Der er det sted i Danmark, hvor man bedst kan se sæler på egen hånd, hvis man vel at mærke respekterer deres territorium.

Fuglelivet

I forårsmånederne passeres Anholt af tusinder af småfugle på træk og også rovfugle ses i stort antal. Særligt maj måned er god for fugleobservationer, og det er også i denne måned, de fleste af Anholts ynglende fugle lægger deres æg. Fra maj og de næste tre måneder frem skal vi tage særlige hensyn til fuglene.