skip_to_main_content
©  Foto:

Mørke Mose

Søområde efter tidligere tørvegravning.
Mørke Mose (også kaldet Mørke Kær) er resterne af et større mosekompleks på i alt 500 ha. Det tilbageværende moseareal er på ca. 120 ha, hvoraf halvdelen er gamle, vandfyldte tørvegrave. Den største grav er på godt 25 ha. Adgang til mosen via en markvej, der går mellem Gl. Mørkevej og Løkkenvej. Ad denne vej kan man gå tværs gennem mosen.

Se Webkort over publikum faciliteter, fri overnatning her