Museum i Grenaa, Museum Østjylland

Kulturruten Guder & gåder

Foto: Museum Østjylland
Aktiviteter
Turforslag
Spredt i landskabet findes spor efter Midtjyllands spændende fortid. Nogle kan stadig ses, mens andre er skjulte under jorden.
Adresse

Museum Østjylland

8500 Grenaa

Kontakt

Sporene findes overalt fra det åbne vestjyske landskab og den barske kystlinje, henover det midtjyske skovklædte Søhøjland til fjorde, bakker og klinter på Djurslands næse. Til alle tider og i alle områder har mennesket levet og sat sine aftryk. Her findes tusinder af års historier om menneskers liv gennem utallige slægtled: Tonstunge stenmonumenter rejst over elskede slægtninge. Moser med ofrede pragtkøretøjer, velbevarede moselig, nedlagte våben og knuste kranier. Jordvolde omkransende fredelige marker eller rejst som beskyttende fæstninger. Runesten med navnene på udødeliggjorte sønner, mødre, fædre og brødre samt klosterruiner beliggende, som perler på en snor langs søer og åer.

Guder og Gåder viser vej til nogen af disse unikke steder i det lokale landskab, hvor der er gådefulde, mystiske eller særlige historier at fortælle. Tag på en kulturrejse i landskabet. Udforsk historien på stedet, hvor den skete og få en oplevelse blandt mægtige runestenen, store dysser og jættestuer, oplev kirkernes skjulte skatte eller bliv klogere på sporene af krig og kult i jernalderens moser.

Museum Østjylland. Et museum, tre købstæder, 15.000 års historie

Viden, oplevelse og eftertanke er de tre mærkater, Museum Østjylland klæber på sin formidling. I museets afdelinger i Randers, Ebeltoft og Grenaa kan man opleve nogle af Midtjyllands mest spektakulære kulturhistoriske udstillinger fyldt med viden om tro, overtro og mystik. Oplev vikingetidens runestene i Randers, gå inden for i jættestuen fra stenalderen i udstillingerne i Grenaa eller bliv forundret over og forført af den magiske stemning i den helt unikke Siamesisk Samling i Ebeltoft. Museum Østjylland er også Det Gamle Rådhus i Ebeltoft, Håndværksmuseet i Randers og Farvergården i Ebeltoft.

  1. Mejlbystenen. Runestenens magiske budskab

Mejlbystenen på Museum Østjylland i Randers fortæller en utrolig historie om Åne, der for 1000 år siden rejste mindestenen over sin søn Eskil, som døde i Øresund sammen med Thore. Fire korte linjer indhugget med runeskrift i stenen rummer et stort drama, som fortælles af stenen selv ved hjælp af digitale virkemidler. Ud over Mejlbystenen med den fantastiske historie kan man også se fire andre runesten på Museum Østjylland i Randers. På disse sten kan man møde andre af vores vikingeforfædre, der levede for 1000 år siden: Spurv, Toke, Thorstein, Inge, Askatle og Spege.

  1. Ålum Kirke. Fire runesten med et slag

Området mellem Randers og Viborg har den største koncentration af runesten i landet. Runestenene er vikingetidens magiske mindesten, som typisk blev placeret på steder i landskabet, hvor mange passerede dem og så dem. Efter vikingetiden og kristendommens indførelse blev mange af stenene genbrugt ved kirkebyggerier. Mange findes derfor i dag i eller ved kirkerne. I Ålum Kirke ved Randers er der ikke mindre end fire runesten. En af dem er rejst af en kvinde, Thyra, og sat over hendes nevø, som hun elskede mere end sin egen søn.

  1. Kult og begravelse i stenalderen

Det danske landskab rummer stadig rester af flere tusinde stengrave fra bondestenalderen. Men ingen andre steder i Danmark finder man et anlæg som det, der ligger fantastisk naturskønt ved Tustrup. Her er der bevaret både to mindre dysser og en jættestue, der en af de største i Jylland, og som man kan komme ind i. Som noget helt specielt ligger stengravene i en halvcirkel om et kultsted, hvor man har udført ritualer ved de begravelser, der forgik i jættestuen og dysserne for 5200 år siden.

  1. Stendyssen fra pengesedlen

Oprindelig har der været måske 40.000 store stengrave i Danmark. De blev alle opført fra 3500 til 3100 f.v.t. I dag findes kun synlige rester af ca. 2400 bevaret. Stendyssen ved Stenvad vil af mange blive opfattet som den helt klassiske stendysse fra bondestenalderen – ikke mindst, fordi den var afbildet på bagsiden af den danske 50 krone-seddel frem til 1970. Dyssen står i dag helt fritlagt, så man kan se stenene, gravkammeret er lavet af. Men sådan har den ikke altid set ud. Dyssen har oprindelig bestået af to gravkamre placeret i en høj omgivet af sten.

  1. Poskær Stenhus. Danmarks største runddysse er en tvilling

Poskær Stenhus fra omkring 3300 f.v.t er Danmarks største runddysse og en af de mest kendte og flotteste storstensgrave fra bondestenalderen. Runddyssen har en fantastisk beliggenhed mellem Agri og Knebel på Mols. Den store dæksten over dyssens gravkammer, som anslås at veje 15 tons, er halvdelen af en sten, som stenalderens bønder har flækket. Den anden halvdel, som vejer 19 tons, er brugt som dæksten ved Grovlegård-dyssen to kilometer fra Poskær. I området ligger også 24 andre fredede dysser

  1. Råsted Kirke. 900 år gamle malerier på væggen

Råsted Kirke nord for Randers rummer en af Danmarks største og mest komplette udsmykninger med kalkmalerier fra første halvdel af 1100-tallet. Kalkmalerierne har været overmalet siden middelalderen og er blevet afdækket fra 1930’erne og frem. Maleriernes motiver er scener fra Det ny Testamente, som formentlig er inspireret af skuespil opført i kirken ved højtider. I dag kan de 900 år gamle malerier måske være svære at forstå, men de kan ses alene for deres skønhed.

  1. Råby Kirke. Kentaur, havfrue og andre fantasivæsner

Råby Kirke rummer en sand skat af mærkelige kalkmalerier fra det tidlige 1500-tal. På kirkens hvælvinger kan man støde på alskens fantasivæsner. Det er for eksempel havfruen, den enøjede kyklop og manden med hundehoved. Et hankønsvæsen med en stor fod, han bruger som parasol, blev opfattet som meget stærk kost, da kalkmalerierne blev fundet i begyndelsen af 1900-tallet. Han og hans erigerede lem blev sammen med de fleste andre fantasivæsner kalket over igen. Først i 1976 blev de renset frem, så man i dag kan se dem. Kalkmalerierne i Råby er malet af samme værksted som malerierne i Dalbyover Kirke.

  1. Dalbyneder Kirke. Rejsebeskrivelse med overraskelser

I Dalbyneder Kirke kan man komme på en fantastisk rejse i middelalderens univers. Middelalderens verden var stor og informationsmængden begrænset. Ikke mange vidste, hvad der foregik uden for nærområdet. Derfor var der åbent for fortolkning, hvem der levede i for eksempel Ægypten, Indien og Asien. Bukkehornsmanden, hundehovedmanden, skyggefoden, kentauren og de andre fantasivæsner på kalkmalerierne i Dalbyneder Kirke stammer givetvis fra Mandevilles fantasifulde beskrivelse af en rejse mod øst i slutningen af 1300-tallet. Den blev i slutningen af 1400-tallet udgivet i en illustreret udgave, som kan have været forlægget for malerierne i Dalbyneder og Råby kirker.

  1. Thorsø Høje. Bronzealderhøje i flok

Thorsø Høje ved lidt nordvest for Grenaa emmer af bronzealderens mystik. Ni høje med begravelser fra perioden 1700 – 1200 f.v.t. ligger på en meget markant bakketop, hvorfra der er vid udsigt over Kattegat. Otte af højene er runde, mens den sidste er en langhøj. På grund af formen bærer den navnet Melsækken. Højene, der er en del af en oprindelig gruppe høje på mindst 25-30 stykker, giver en tydelig fornemmelse af, hvor tæt gravhøjene lå, og hvor meget de prægede landskabet i bronzealderen. Fund fra udgravninger i nogle af de forsvundne gravhøje er i Museum Østjyllands samling.

  1. Stabelhøje. Højt til vejrs i bronzealderen

Stabelhøje ved Agri i Nationalpark Mols Bjerge er nogle af de flotteste gravhøje fra ældre bronzealder (1800-1000 f.v.t). Deres beliggenhed på toppen af to tvillingehøje i mere end 130 meters højde gør samtidig, at der er en af Danmarks bedste udsigter fra højene. Aarhusbugten, Ebeltoft Vig og Mols Bjerge folder sig ud for øjnene af en, når man står på toppen af den. Der er aldrig foretaget arkæologiske undersøgelser i højene, men det må formodes, at de indeholder en række grave fra en længere periode.

Museum Skanderborg

Museum Skanderborg består af ikke mindre end fem museer, der alle byder velkommen og inviterer på tur til nogle af Skanderborg-egnens særlige steder. Det er steder hvor der er spændende, dramatiske eller grufulde historier at fortælle: Stil dig på kanten af Illerup ådal og forestil dig jernalderens brutale ofringer for 2000 år siden. Gå i kongens kirke i Skanderborg og fornem storheden, eller kig masken på runestenen i øjnene, den runesten som vikingen Frøsten rejse som minde over sin ven Gyrd. Vær på stedet - mærk historien!

Museum Silkeborg

Museum Silkeborg består af tre afdelinger: Hovedgården og Papirmuseet i Silkeborg samt Blicheregnen i Thorning. På Hovedgården udstilles bl.a. mosefund og ofre fra jernalderen - heriblandt museets verdensstjerne, Tollundmanden og den jævnaldrende Ellingkvinde. Begge blev hængt og lagt i en hellig mose, som offer til guderne for ca. 2.300 år siden.

Et tema på Blicheregnen i Thorning er Slaget på Grathe Hede, hvor Kong Valdemar vandt over Kong Svend, der blev dræbt og angiveligt ligger begravet ved Grathe Kapel. Stedet hvor kapellet lå, ligger få km fra Blicheregnen og museet arbejder med at udforske og formidle stedet og hændelsen i 1157.

Om Moesgaard Museum

Moesgaard Museum er en kulturhistorisk museumsoplevelse i enestående arkitektur midt i et skønt naturområde. Museet viser arkæologiske og etnografiske udstillinger i international klasse og har skiftende særudstillinger, der præsenterer verdens fornemmeste kulturarv. Under Moesgaard Museum hører også museerne på Samsø og i Odder.

Moesgaard Museums Guder og Gåder

Moesgaard Museum rummer et væld af guddommelige historier og gådefulde fund fra vores fjerneste fortid. Besøg Grauballemanden, der endte sine dage som en gave til guderne, og oplev historien om de mange våben og unge krigere, der blev ofret gennem søens spejl. Du kan også tage del i middelalderens inderlige og saftige religiøse verden og møde tre magtfulde personer fra bronzealderen, der blev gravlagt med tidens vildeste pomp og pragt ved Borum Eshøj. Ruten Guder og Gåder viser også vej til guder og gåder på naturskønne Samsø, i pulserende Aarhus og andre spændende steder i det østjyske landskab.

Adresse

Museum Østjylland

8500 Grenaa

Facilities

Selvguidede ture

For grupper

For hele familien

Kultur og historie

Måske også interessant for dig:

Sidst opdateret af
VisitAarhus, Djursland