site logo

Jernhatten

Jernhatten en del af Nationalpark Mols Bjerge
Jernhatten ligger øst for Stubbe Sø. Fredningen er 49 m høj og byder på vid udsigt over havet mod øen Hjelm. Det specielle klima med ringe nedbør og bakkens soleksponering har skabt særegne betingelser for dyre- og planteliv.

Her findes sjældne planter, som ellers har deres hovedudbredelse i Sydøst-Europa. Mod nord er der kuperet bakkeland med græsarealer, landbrugsarealer, krat og skov. Bøgeskoven på østkysten står på plastisk ler, som langsomt skrider i havet i brede flager. Hvert skred tager adskillige træer med sig.

Der kan parkeres på P-pladsen imellem Havmølleåen og Jernhatten. GPS: 56°14’40.49”N, 10°46’48.66”Ø

Se Webkort over publikum faciliteter, fri overnatning her