Grenaa Å

Gren Å er et vandløb på det østlige Djursland der passerer gennem købstaden Grenaa.

Grenaa Å

Åen Starter fra landsbyen Hesselager via det østlige Kolindsund til udmundingen af Grenaa Havn ved Kattegat. Åen er ca. 7 kilometer lang. Oprindeligt var Grenåens udløb for den nu tørlagte Kolindsund Sø og en meget vigtig passage i Middelalderen for skibe, der skulle ind i sundet. Dens betydning dalede dog ved tørlægningen af Kolindsund.

#grenaa #visitdjursland #visitaarhusregionen