VisitDjursland
Lystfiskeri på Djursland, Rugård Strand

Lystfiskeri i salt- og ferskvand

Langs kysterne på Djursland finder du de nogle af de bedste muligheder for kystfiskeri i Danmark.

Sæsonen er fra slutningen af marts til november måned. De bedste fiskesteder på Djursland ligger på Østkysten ud mod Kattegat. Herunder fra syd for Grenaa til Gåsehage, hvor det flere steder bliver dybt hurtigt, og hvor der er  tang- og stenbælter langs med kysten. Det kan man se på en dag hvor vandet er klart. I overgange mellem sand og sten/tang vil der typisk være fladfisk at fange. Også nord for Grenå er der områder med denne type kyst, hvor der er godt fiskevand.

Læs mere om fiskeri på Djursland på www.angling-eastjutland.dk

Fem fiskeområder vi kan anbefale

  1. Randers Fjord
  2. Anholt
  3. Grenaa området
  4. Det nordlige Djursland
  5. Øer området ved Ebeltoft

Tips til at fiske på Djursland

Kolindsund-kanalerne med Grenåen er et omfattende ferskvandssystem, der kræver fiskekort. Her er der aborrer, gedder brasener og skaller i kanalerne. Ligesom der er mulighed for at fange havørreder.

Nordkysten af Djursland er ret fladvandet, så her skal man ud i båd for at fange fisk. Ud for Bønnerup er der rapporter om mange fladfisk fra båd.

Randers Fjord ved Voer (Kyst- og Fjordcentret) har et godt sildefiskeri. Ligesom der i hele Fjorden også er et interessant fiskeri efter ferskvandsfisk, såsom aborrer. Båd er en fordel mange steder i fjorden.

Inde i bugterne på det sydlige Djursland – Ebeltoft Vig og Aarhusbugten er det især sen-aften fiskeri efter havørreder der er aktuelt om sommeren. 

→ Se flere fiskevande her.

Fiskeri for hele familien

Det mest børnevenlige er at købe nogle sandorm, hvor man fisker med krog efter fladfisk på Østkysten af Djursland. Fisk på sandbund tæt på tangbælterne.

Hvis man er interesseret i snorkeldykning, er der rig lejlighed til at fange aftensmanden på  1.5 – 3 meters dybde. Ikke mindst på Østkysten. Hold øje med overgange mellem tangbælterne og sandet, hvor fladfiskene ynder at ligge.  

Ud over det er der en række Put and Take fiskesteder.

Lystfiskeri, fisketur ved kysten

Fisk året rundt

Forår og tidligt på sommeren er der mange hornfisk overalt langs kysterne. Der kommer makrel midt på sommeren. Hen under aften trækker havørrederne tættere på kysten om sommeren, med mulighed for aften og nattefiskeri.

Fangst af havørred: Oktober/november og april/maj.
Fangst af hornfisk og sild: Maj/juni.

Se mere om hvornår og hvor det er godt at fiske

Lystfisker fisker fra båd på fjord i solnedgang
Sejl i kano på Randers Fjord, lej kano ved Kyst- og Fjordcentret
Kyst- og Fjordcentret

Fjordcentret ligger ud til Randers Fjord og er derfor det oplagte valg, for såvel små som store familiegrupper der gerne vil lave aktiviteter i og ved vandet.

Lystfiskeri på Djursland, Rugård Strand
Værd at vide

Køb lovpligtigt fisketegn til hav- og kanalfiskeri samt få information om fiskeri på fisketegn.dk. Fisketegn sælges på Grenaa Turistinformation og Lindberg Sport i Ebeltoft. Se evt. Sportsfirskeriforeningernes hjemmeside omkring rettigheder og priser på fisketegn. Det kan også være en god ide at spørge de lokale lystfiskerforretninger til råds om det aktuelle fiskeri i området. Her kan man ofte rådgive om bedste grej og agn hertil.

Du kan købe et fisketegn på www.fisketegn.dk